bệnh bạch tạng

Biểu hiện và những ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm của bệnh bạch tạng

Biểu hiện và những ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm của bệnh bạch tạng

Bạch tạng là một loại bệnh di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tinh thần của con người. 1. Biểu hiện của bạch tạng: Đối với những người bị bạch tạng một phần, vẫn có màu da nâu và mắt nâu nhạt, những người […]