bệnh loãng xương

Bệnh loãng xương có tỉ lệ gây tử vong cao

Bệnh loãng xương có tỉ lệ gây tử vong cao

Bệnh loãng xương thường có diễn biến chậm và âm thầm, nên ít tai có thể phát hiện tình trạng bệnh ngay bước ban đầu. Vì thế mà nhiều người khá chủ quan, thậm chí bệnh loãng xương cũng bị coi thường vì mọi người chưa nghĩ đến tác hại thực sự của nó. Tuy […]